Palvelut

Näin me autamme sinua

Me uskomme henkilökohtaiseen palveluun. Sitoudumme nykyaikaan ja nykyaikaisiin työkaluihin. Taloushallinnon digitalisaatio, automatiikka, robotiikka ja tekoälyn kehitys kiinnostavat meitä. Siitä huolimatta haluamme kohdata ihmisen ihmisenä.

Tutustu tarkemmin

Ohjelmistot tarpeesi mukaan

Procountor, Netvisor tai muu parhaiten sopiva ohjelmisto

 

hand01
Tarve
hand02
Ratkaisu
handshake-red
Yhteistyö
hand03
Rock'n'Roll

Perustyökaluina käytössämme ovat netin kautta käytettävät taloushallinto-ohjelmistot. Kartoitamme yrityksenne tarpeet ja ehdotamme vaihtoehtoja, mikä ohjelmisto ominaisuuksineen palvelisi teitä parhaiten. Teidän käyttötarpeenne on tärkein valintakriteeri.

Kaikissa vaihtoehdoissa perusvalmiuksina ovat verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto, tiliotteiden automaattinen käsittely sekä ostolaskujen sähköinen tarkastuskierto. Asiantuntijapalveluissa käytämme eri työkaluja laskelmien ja analyysien teossa.

Asiantuntijapalvelut

Vuosien kilometrit takana ovat tuoneet kokemusta mielenkiintoisiin talousalan alueisiin.

Näitä ovat muun muassa kansainväliset tilanteet, konsernit ja yritysjärjestelyt, kasvuyritykset, kansainvälisten yritysten tytäryhtiöt ja sivuliikkeet, verotusasiantuntemus, arvonlisävero ja tuloverotus, esimerkiksi esiintyvän taitelijan verotus ja marginaaliverotus.

Kurkkaa tästä tarkempi listaus palveluistamme
Palvelumme
 • Alv- ja tuloverokonsultointi
 • Kaupparekisteriasiat
 • Yrityksen perustaminen
 • Yritysmuodon muutokset
 • Omistajayrittäjän verosuunnittelu
 • Fuusiot
 • Yrityksen purkaminen
 • Sukupolvenvaihdokset
 • Prosessikehitys
 • Taloushallinnon ulkoistuksen avustaminen
 • Neuvonta ja koulutus, esimerkiksi veroasiat, konsernitilinpäätös, osakeyhtiölaki
 • Business Finland -projektiseuranta
 • Muut ulkopuoliset rahoitusraportit
 • Sisäinen laskenta, kustannus- ja projektilaskenta
 • Konsernitilinpäätökset
 • Budjetointi
 • Veroneuvonta, arvonlisävero, tulovero ja henkilökohtainen verotus
 • Yritysrakennemuutokset
 • Muut asiantuntijapalvelut

Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut

Ajantasaisuus antaa tiedolle arvon. Nykyaikainen taloushallinnon ja palkanlaskennan tieto on reaaliaikaista ja sisällöltään riittävää sekä kaikille osapuolille käytössä.

Perustekeminen on ammattitaitomme ydin. Mielestämme kaikki talousalan tehtävät ovat arvokkaita. Työtehtäviä on kertynyt laaja-alaisesti kirjanpidon eri osa-alueista, palkanlaskennasta, tilinpäätöksistä, verotuksesta ja asiantuntijatehtävistä.

Kurkkaa tästä tarkempi listaus palveluistamme
Palvelumme
 • Kirjanpito
 • Ostolaskujen kierrätys
 • Myyntilaskutus
 • Maksatus
 • Osto- ja myyntireskontran hoito
 • Palkanlaskenta
 • Lomalaskenta
 • Matkalaskut ja kululaskut
 • Tuloveroilmoitukset
 • Tilinpäätös
 • Konsernitilinpäätös
 • Veroilmoitus
 • Veroasioiden hoito, arvonlisäverot, Eu-myynti-ilmoitukset
 • Viranomaisilmoitukset
 • Talouspäällikkö/talousjohtaja
 • Sisäinen laskenta
 • Johdon raportointi
 • Controller-työt

Yhteistyökumppanit

Asiakkaamme ovat hyötyneet yhteistyökumppaniemme verkostosta. Olemme myös jäseniä eri etujärjestöissä, joilta saamme ajantasaisista tietoa asioista ja tarvittaessa haastaviin asioihin ratkaisuja. Suosittelemme sinulle sopivia tahoja eri tarpeiden esiintyessä, esimerkiksi tilintarkastajien palveluita.

Yhteistyökumppanimme

 • Ohjelmistotalot ja ohjelmistoratkaisut
 • Veronmaksajien keskusliitto
 • Helsingin seudun kauppakamari
 • Suomen Yrittäjät
 • HR asiantuntijoita
 • Lakisääteinen tilintarkastus
 • Erityistarkastukset
 • Business Finland lausunnot
 • Yrityksen arvonmäärityksiin