Kun on aika luopua

Yrityksen elinkaaren päättyessä herää paljon kysymyksiä, jotka kannattaa taloushallinnon ammattilaisen kanssa käydä läpi.

Joskus yrityksen lopettamiseen voidaan joutua, mutta yleisin lopettamispäätös on kuitenkin oma halu ilman ulkopuolisia syitä. Syitä yrityksen tai liiketoiminnan lopettamiseen on yhtä paljon kuin on yrityksiä. Omistajien halu tehdä jotain muuta, yrityksen liiketoiminta on tullut elinkaaren loppuun, liiketoiminta halutaan myydä eteenpäin, yritysjärjestelyt, yritysmuodon muutos tai jokin muu tilanne, jossa yritystoiminta ajetaan vapaaehtoisesti alas.

Päätös siitä, mitä yhtiölle tehdään täytyy tehdä omistajien kesken. Yrityksen tai liiketoiminnan myynti, yrityksen purkaminen vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta eli yrityksen lopettaminen, vai onko tarkoitus laittaa yritys ”hyllylle” odottamaan. Jos vain yksi omistaja haluaa luopua osuudestaan, miten se on mahdollista järjestää.

Osakeyhtiö, toiminimi, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö ja osuuskunta lopetetaan eri tavalla.
testimonial

Jos myydään, pitää tehdä päätös siitä mitä myydään – osa yrityksestä vai kokonaan – ja millä hinnalla. Yrityksen voi myös hyllyttää ja ottaa käyttöön, jos myöhemmin syntyy tarvetta jatkaa toimintaa.

Hyllyttäessä tai lopetettaessa yritys, jossa on varallisuutta, tulee miettiä mitä omaisuudella tehdään, kuka sen lunastaa ja millä hinnalla. Onko yrityksellä vastuita ja velvotteita, jotka vaikuttavat yritystoiminnan lopettamiseen tai keskeyttämiseen. Mitkä ovat veroseuraamukset eri vaihtoehdoista. Mitä veroseuraamuksia on osakkaille jaettavasta omaisuudesta.

Luonnollisesti yrityksen omistajaa kiinnostaa se, millä aikajanalla lopettamisen voi tehdä. Missä vaiheessa ja miten yritys poistetaan Verohallinnon rekistereistä tai kaupparekisteristä. Ihan käytännössä.

Yrityksen lopettamiseen liittyy paljon paperitöitä: päätösasiakirjat, ilmoitukset kaupparekisteriin, ilmoitukset verottajalle sekä edellisten dokumenttien arkistointi, unohtamatta arkistointivelvollisuutta yrityksen purkamisen jälkeen. Ammattilaisen avustuksella nämä onnistuvat kerralla oikein.

Autamme

Päätöksen teossa - miten yrityksen toiminta tai yritys lopetetaan

Käytännön toteutus

Purkamiseen ja lopettamiseen liittyvien asiakirjojen laadinta ja ohjeistus

Ilmoitukset viranomaisille, kaupparekisteri ja verottaja

Verotukseen liittyvät toimet, omistaja ja yritys

Kurkkaa muita elinkaaripalvelujamme

Yhtiöitä lisää, pois tai yhteen

Liiketoiminnan kasvun myötä voi tulla tarve perustaa tytäryhtiötä…

Yhtiöitä lisää, pois tai yhteen

Sukupolven vaihdokset

Yritysten siirtäminen seuraaville sukupolville on mahdollista

Sukupolven vaihdokset