Kasvussa

Kasvu yrityksessä voi olla nopeaa tai maltillista. Kasvu liiketoiminnassa luo yrityksen taloushallinnolle uusia tarpeita. Rahoitus, raportointi, budjetointi ja ennakoiva suunnittelu nousevat taloushallinnon kulmakiviksi. Tietojen reaaliaikaisuus ja oikeellisuus päätöksenteossa nousevat elintärkeiksi.

Kun toiminta laajenee, sekä rahoitustarve että raportoinnin tarve kasvavat ja muuttuvat. Toimintaan mukaan tulevat ulkopuoliset rahoittajat, kuten Business Finland, Finnvera, pankit ja pääomasijoittajat tuovat mukanaan projektikirjanpidon sekä kustannuspaikkaraportit. Rahoittajien nopeat ja tarkemmat raportointivaatimukset voivat yllättää. Hyvin hoidettuna lisärahoituksen mahdollisuudet kasvavat ja toisaalta huonosti hoidettuna yritys voi menettää myönnettyjä avustuksia.