Toiminnan muutokset

Yritystä, jonka elinkaareilla ei ole tapahtunut liiketoiminnan muutoksia tuskin löytyy. Korjaus – löytyy, se on hylly-yhtiö, jossa ei ole toimintaa, ei omaisuutta, ei mitään. Liiketoiminnan muutoksia on valtavasti, usein monia samanaikaisesti päällekkäin. Alla muutamia useimmiten vastaan tulevia.

Erilaiset liiketoimintakaupat – ostetaan tai myydään

Liiketoiminnan laajentamisen yhteydessä tai sen supistuessa yritysjärjestelyt astuvat kuvioihin. Nykypäivänä on luonnollista, että ostetaan lisää yrityksiä tukemaan omaa liiketoimintaa tai ostetaan halutusta yrityksestä liiketoiminta-alue liiketoimintakaupalla. Tarve ja tarjonta luovat markkinat. Liiketoiminnan tai yrityksen arvo ostajalle asettuu arvonmäärityksen keskiöön. Taustalla tulee muistaa verotukselliset asiat. Yritysjärjestelyissä ulkopuolisen tilintarkastajan tekemä due diligence on aina suositeltava. Asiakirjojen myötä vastuut ja oikeudet ovat sanomattakin tärkeitä.

Lue lisää arvon määrityksestä kirjanpitäjän tilityksestä Yritysjärjestelyt

Uudet liiketoimialat – luonnollisesti muodostuneet

Kuin varkain yritykseen voi ilmestyä uusia liiketoiminta-alueita. Näin tapahtuu joko osana luonnollista kehitystä tai vanhentuneen liiketoiminta-idean uudistuttua tai jatkokehittyneenä. On yrityksiä, joissa liiketoiminta yrityksen sisällä voi muuttua aivan joksikin muuksi, kun mikä perustamisvaiheessa yrityksessä oli. Koska yritysten elinkaaret ovat lyhentyneet, muutokset liike-ideoissa ovat nopeutuneet.

Liiketoiminnan uudet aluevaltaukset – perustaako niille omat yrityksensä ja kuinka siirtää järkevästi toimintaa niille. Voiko olla, että jotain vanhaa haluttaisiin myydä omasta liiketoiminnasta pois. Onko vaihtoehtona se, että muodostaa yrityksen sisällä sisäistä laskentaa eri yksiköiksi ja parantaa yritysjohdon ymmärrystä niiden kannattavuuksista. Talousalan ammattilainen voisi auttaa. Uusilla liiketoimialueilla voi tulla huomioitavaksi myös verotukseen liittyviä asioita.

Liiketoiminta-alan lopettaminen

Itselle vanhentunut toiminto voi olla arvokas muille tai voi olla, että omistukseen eksynyt kiinteistö halutaan myydä muun liiketoiminnan rahoitukseksi. Yrityksen elinkaarella kehitys voi olla nykyisin nopeaa, kuten myös päätökset. Liiketoiminta-osan edelleen myynti tai alasajo voivat olla nopeiden ratkaisujen johdosta parasta mitä yritykselle on tapahtunut.

Yrityksen kansainvälistymisen tuomat haasteet

Nykyteknologia mahdollistaa yrityksen kansainvälisyyden, vaikka yrityksen toimipaikka sijaitsisi omistajan kotona. Toiminta kansainvälisesti luo omat haasteensa yrityksen taloushallintoon, arvonlisäverotukseen ja tuloverotukseen. EU-alue ja EU:n ulkopuoliset alueet tekevät rajausta arvonlisäveron näkökulmasta.

Toiminta voi muuttua maan rajat ylittäväksi toiminnaksi globaalissa maailmassa vähän vahingossa. Tavara- ja palveluliiketoiminnan käsittely, missä toimipisteet sijaitsevat, arvonlisäverokäsittelykysymykset jne.

Kansainvälistyminen voi olla osa yrityksen liiketoiminnan kehittämistä, jolloin toimintaan on haettu tukea tai avustusta eri viranomaistahoilta. Kuinka järjestää riittävä seuranta niihin liittyvistä kustannuksista pakollisia raportointeja varten, jotta rahoitusten ehdot säilyvät.

Toimialakohtaiset vaatimukset, verottaja & työntekijöiden työsopimukset

Liiketoiminnan muuttuessa talousammattilaisen apua voidaan tarvita myös henkilöstöön liittyvien työsopimusten tulkinnassa. Toimialakohtaisten viranomais- tai verottajan tietojen muuttuessa.

Vakuutukset ja niiden kattavuus on tärkeää yritykselle muutostilanteissa, jotta ne pysyvät ajan tasalla turvaamassa yrityksen toimintaa.

Arvonlisävero

Toiminnan muutoksissa tulee varmistaa arvonlisäverovaikutukset. Uudet toimialat, onko hakeuduttu esimerkiksi esiintymisestä arvonlisäverovelvolliseksi, entä tulisiko hakeutua kiinteistön luovutuksesta arvonlisäverovelvolliseksi. Muutokset yrityksen liiketoiminnassa ja niiden vaikutukset tulee käydä läpi ammattilaisen kanssa.

Tuloverotus

Verotuskysymykset koskettavat aina kahta tahoa – yrityksiä sekä omistajia. Muutokset liiketoiminnassa ja yritysjärjestelyissä vaikuttavat yleensä aina verotukseen. Suomen verolainsäädäntövaikutukset on tiedettävä. Monissa järjestelyissä tulisi hakea verottajalta ennakkopäätös siitä, kuinka yritysjärjestely vaikuttaa verotukseen. Käytännössä näitä haetaan liian vähän, vaikka verottajan tulkinnan ennakkointi on kaikkien etu.

Konsernit, yhtiöitä lisää, pois tai yhteen

Elinkaarella liiketoiminnan muutoksia ovat yrityksen rakennemuutokset. Omistajat muuttuvat, omistusten kohteet muuttuvat, yrityksiä tulee lisää, niitä sulautetaan sekä puretaan.  Konserneja syntyy ja niitä purkaantuu.

Konsernit voivat olla kotimaisia yrityksiä, osittain ulkomaisia yrityksiä tai omistusyhteysyrityksiä. Raportointi yksittäisten yritysten tuloksellisuudesta voi antaa harhaanjohtavia tietoja konsernissa. Konsernissa poistetaan konsernin sisäisten yritysten keskinäinen vaikutus, raportointi kertoo silloin aidosti kokonaisuuden ja sen taloustiedot varmistaen, että yritysjohdolla on aidosti oikeat tiedot päätöksen teossa.

Olemme kertoneet aiheesta lisää Yhtiöitä lisää, pois tai yhteen -sivulla

Autamme

Kysymyksissä ennen päätöksentekoa

Konsernien kirjanpidot, tilinpäätökset ja raportointi

Käytännön toteutuksessa ja asiakirjojen oikeellisuudessa

Päätös- ja kaupparekisteriasiakirjojen laadinta ja ohjeistus

Ilmoitukset viranomaisille, kaupparekisteri ja verottaja

Verotukseen liittyvät toimet, omistaja ja yritys

Kurkkaa muita elinkaaripalvelujamme

Kasvussa

Kasvu yrityksessä voi olla nopeaa tai maltillista…

Kasvussa

Yhtiöitä lisää, pois tai yhteen

Liiketoiminnan kasvun myötä voi tulla tarve perustaa tytäryhtiötä…

Yhtiöitä lisää, pois tai yhteen