Sukupolven vaihdokset

Suomessa yritysten siirtäminen seuraaville sukupolville on mahdollista tehdä usealla mekanismilla ja kaikissa niissä keskiössä on yrityksen hinta. Osakeyhtiön osakkeita voi luovuttaa vastikkeetta lahjoituksena tai vastiketta vastaan osakekauppana. Molemmissa tapauksissa yrityksen arvo määrittelee luovutuksen veroseuraukset molemmille osapuolille.

Arvossa on huomioitava verottajan oma arvon laskentatapa. Verottaja käyttää yrityksen käyvän arvon määrittelemiseen yrityksen substanssiarvon sekä tuottoarvon keskiarvoa laskettuna verottajan omalla kaavalla.

Tuemme yrittäjiä sukupolvenvaihdosten suunnittelussa, luovutushintojen ja veroseuraamusten laskemisessa sekä sopimuksissa. Prosessi on yleensä yrittäjälle pitkä, mutta hyvin suunniteltuna prosessi menee kaikkien osapuolten puolesta hyvin ilman yllätyksiä. Dokumentit on tehtävä huolella ja pidettävä huoli että yrityksen arvo on määritelty oikein.

On otettava huomioon kuinka pitkään yrittäjä on omistanut osakkeita ja kuinka paljon, mikä on uuden yrittäjän suhde vanhaan yrittäjään, paljonko osakkeita luovutetaan ja millaisella aikavälillä. On myös mahdollista tehdä sukupolvenvaihdos useamman osapuolen välillä, jos liiketoiminnalla on useampi kuin yksi jatkaja.

Tilitoimistona tuemme myös sopimuksen mukaan uutta yrittäjää sukupolvenvaihdoksen jälkeen yrityksen hallinnon dokumenteissa ja omistajan roolissa.

Autamme

Päätöksenteossa sukupolven vaihdosprosessissa

Verotuskysymyksissä

Käytännön asiakirjojen laadinnassa

Kurkkaa muita elinkaaripalvelujamme

Kun on aika luopua

Yrityksen elinkaaren päättyessä herää paljon kysymyksiä…

Kun on aika luopua

Yrityksen perustaminen ja startupit

Yrityksen perustamiseen liittyy valtavasti asioita…

Yrityksen perustaminen ja startupit