Yhtiöitä lisää, pois tai yhteen

Liiketoiminnan kasvun myötä voi tulla tarve perustaa tytäryhtiötä ja eriyttää eri liiketoimintaosa-alueita omiksi yhtiöikseen. Taustalla saattaa olla myös jonkin liiketoiminta-alueen myynti erillisenä yhtiönä. Kansainvälistymisen yhteydessä on luonnollista, että tytäryrityksiä perustetaan uusiin maihin edustamaan kasvanutta yritystä.

Yrityksen perustaminen on helppoa ja yksi omistajataho saattaa huomata omistavansa useita yrityksiä, jotka olisi luonnollista saattaa yhteen. Osa yrityksistä on itse perustettu, osa ostettu. Sulautuminen tulee mieleen.

Kun toimialat yrityksessä lisääntyvät, voi tulla tarve eriyttää eri yritykseen jokin toimialoista, jolloin tehdään kokonaisjakautuminen tai osittaisjakautuminen. Vaihtoehtona tähän löytyy totta kai myös liiketoimintasiirto tai -kauppa. Konserneissa, joissa on useita yrityksiä ja tasoja, on yrityksen johdon tehtävänä tehdä arvio yritysten tarpeellisuudesta ja kokonaisuuden järkevyydestä.

Tarpeettomat yritykset, usein vuosiakin olleet hylly-yhtiöt voidaan purkaa. Rakennemuutosten tarpeen tunnistavat parhaiten yrityksen omistus ja johto. Mutta se, miten käytännössä järjestelyt toteutetaan voikin olla vaikeampi tehtävä.

Vaikutukset kirjanpidoon, verotukseen sekä henkilöstöön tulee kartoittaa tarkasti. Esimerkiksi sulautuminen voidaan tehdä useammalla tavalla, mutta jos sulautuminen halutaan tehdä veroneutraalilla tavalla, tulee ottaa huomioon omistusajat. Sulautumissuunnitelmaan kannattaa pyytää talousammattilainen apuun, jotta ei tule yllätyksiä.

Autamme

Kysymyksissä ennen päätöksen tekoa

Käytännön toteutuksessa

Sulautumiset

Jakautumiset

Yrityksen purkaminen

Päätös ja kaupparekisteriasiakirjojen laadinta ja ohjeistus

Ilmoitukset viranomaisille, kaupparekisteriin ja verottajalle

Verotukseen liittyvät toimet, omistaja ja yritys

Kurkkaa muita elinkaaripalvelujamme

Toiminnan muutokset

Liiketoiminnan muutoksia on valtavasti, usein monia samanaikaisesti päällekkäin…

Toiminnan muutokset

Kun on aika luopua

Yrityksen elinkaaren päättyessä herää paljon kysymyksiä…

Kun on aika luopua